Internett har nå 339,8 millioner domenenavn, registreringsfrekvensen vokser med 2,4%

3542
Ronald Woods

Globale domenenavn og internetsikkerhets store Verisign kunngjorde tirsdag at det i andre kvartal 2018 ble registrert nesten seks millioner domenenavnregistreringer, og tok det totale antallet til rundt 339,8 millioner på alle toppdomene (TLDs).

Økningen på om lag 6 millioner domeneregistreringer globalt tilsvarer en vekstrate på 1,8 prosent i løpet av første kvartal 2018, sa selskapet i en uttalelse.
TLD-ene “.com” og “.net” hadde til sammen omtrent 149,7 millioner domeneregistreringer i domenenavnbasen - registrert men ikke konfigurert - på slutten av 2. kvartal 2018.

Dette representerer en økning på rundt 1,4 millioner domeneregistreringer, eller 0,9 prosent, sammenlignet med første kvartal 2017. Toppdomene “.com” og “.net” hadde en samlet økning på om lag 5,3 millioner domeneregistreringer, eller 3,7 prosent, år over år (ÅÅÅ).

Nye domeneregistreringer “.com” og “.net” utgjorde omtrent 9,6 millioner ved utgangen av 2. kvartal 2018, mot 9,2 millioner domenenavnsregistreringer for 2. kvartal 2017. Per 30. juni 2018 var domenenavnbasen “.com” utgjorde rundt 135,6 millioner domeneregistreringer, mens “.net” domenenavnsbasen utgjorde ca 14,1 millioner domeneregistreringer, sa selskapet.

Til sammenligning hadde internett omtrent 333,8 millioner domenenavn på slutten av 1. kvartal 2018 i henhold til Verisigns forrige rapport. I 1. kvartal 2018 hadde toppdomene “.com” og “.net” til sammen ca 148,3 millioner domeneregistreringer i domenenavndatabasen. Per mars 2018 utgjorde domenenavnbasen “.com” omtrent 133,9 millioner registreringer, mens domenenavnbasen “.net” hadde rundt 14,4 millioner registreringer.

Når det gjelder nettoveksttallene i 2. kvartal 2018, registrerte domeneregistreringene en vekst på 2,4 prosent på årsbasis, en økning på 7,9 millioner flere nye domeneregistreringer i andre kvartal i 2018 sammenlignet med forrige kvartal.

Med innganger fra IANS


Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.